Dotacje UE

dotacje

W związku z planowaną realizacją przez Firmę Handlowo-Usługową Jacek Romanowski projektu pn. Innowacyjność produktowa i procesowa w Firmie Handlowo Usługowej Jacek Romanowski, dzięki wdrożeniu nowych technologii i współpracy z jednostką B+R” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 prosimy o składanie ofert na wymieniony w zapytaniu ofertowym sprzęt. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

Dotacje

W ramach realizacji projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-104/12  pn. „Innowacyjność produktowa i procesowa w Firmie Handlowo Usługowej Jacek Romanowski, dzięki wdrożeniu nowych technologii i współpracy z jednostką B+R”   wprowadziliśmy do oferty dwa nowe ulepszone produkty:

  • ulepszone Meble kuchenne
  • ulepszone Meble łazienkowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Dotacje